تفاهم نامه با شرکت خدمات گردشگری آتیه

طبق تفاهم بعمل آمده با شرکت خدمات گردشگری آتیه رفاه کارکنان صنعت برق توس و انجمن صنفی کارفرمایی تانیر از تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ تا ۹۷/۰۵/۰۱ خدمات زیر در اختیار اعضاء محترم قرار گرفته است: ۱- ارائه خدمات اقامتی در شمال و کیش ۲- هماهنگی و انجام تورهای داخلی و خارجی ۳- تهیه بلیط داخلی(سیستمی و چارتری)

ادامه مطلب