اطلاعیه سازمان صنعت،معدن و تجارت

قابل توجه اعضا محترم تانیر برابر اعلام سازمان صنعت،معدن و تجارت به واحد های تولیدی تسهیلات ۱۸ درصدی با یارانه ۲درصد و باز پرداخت ۵ ساله اعطا می شود. در صورت تمایل در خواست خود را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۸/۲۷ به دفتر انجمن اعلام فرمایید.

ادامه مطلب