۱۳۹۷-۰۷-۲۳

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ ۹۷/۰۷/۲۳ برای دانلود متن کامل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۲۵

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ برای دانلود متن کامل بخشنامهاینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۱۶

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ برای دانلود متن کامل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۰۹

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ ۹۷/۰۵/۰۶ در رابطه با رشد منطقی ظرفیت شرکت های پیمانکاری و انطباق حداقل شرایط اختصاصی با شاخص های تعدیل […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۳

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ۹۷.۰۲.۰۵ برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۲-۰۵

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۷

قابل توجه اعضا محترم تانیر بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۷ برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص انتشار بخشنامه ها و نشریات برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تهاتر مالیاتی پیمانکاران و مشاوران دانلود متن کامل بخشنامه
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

به استناد آئین نامه استانداردهای اجرایی،طرح های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور بدینوسیله […]