لیست کمیته های فعال در انجمن را در زیر می توانید مشاهده کنید با کلیک روی هر مورد لیست مسئولین نمایش داده می شود:


1- کمیته استاندارد و نوآوری و انرژی های تجدید پذیر؛آقای دکتر صادقی
2- کمیته پست و تولید ؛ آقای مهندس نصر آبادی
3- کمیته توزیع نیرو؛ آقای مهندس قوامی
4- کمیته حقوقی ؛ آقای مهندس زنگنه
5- کمیته آموزش ؛ آقای مهندس کشافی
6- کمیته رفاهی ؛ آقای مهندس اسماعیلی
7- کمیته اطلاعات و ارتباطات ؛ آقای مهندس شکوهی
8- کمیته انتقال نیرو ؛ آقای مهندس صفار