برگزاری سمینار پیمانکاران و شکایات مناقصات

 
سمینار پیمانکاران و شکایات برگزاری مناقصات طبق برنامه در تاریخ 94/6/6 با حضور شرکت کنندگان و مدرس دوره آقای مهندس حمید حسین زاده در محل دفتر انجمن برگزار شد.
جلسه در ساعت 9:30 صبح آغاز و تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت.
محتوی سمینار شامل موارد زیر بود:

  1.      تحلیل حقوقی انواع مناقصات پیمانکاری و وجوه تمایز آن ها

  2.     بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر مناقصات و شکایات پیمانکاری

  3.    تحلیل حقوقی تعامل حاکمیت قانون برگزاری مناقصات و شرایط عمومی پیمان در پروژه های پیمانکاری

  4.      بررسی مراجع صالح، جهت رسیدگی به شکایات مناقصه گران

  5.    انواع شکوائیه و نحوه ی تنظیم و ثبت شکایت از سوی پیمانکاران (مناقصه گران)

و در خصوص مطالب عنوان شده مدرس به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.