سمینار ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

 
_همراه با نمایشگاه جانبی و کارگاه های آموزشی
_روز دوم برگزاری بازدید از ساختمان های بلند مرتبه
_دارای امتیاز آموزشی تمدید پروانه اشتغال جهت رشته تاسیسات برقی
دبیرخانه :05133854608 و 09159135366