سمینار ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

_همراه با نمایشگاه جانبی و کارگاه های آموزشی

_روز دوم برگزاری بازدید از ساختمان های بلند مرتبه

_دارای امتیاز آموزشی تمدید پروانه اشتغال جهت رشته تاسیسات برقی

دبیرخانه :۰۵۱۳۳۸۵۴۶۰۸ و ۰۹۱۵۹۱۳۵۳۶۶

photo_2017-12-24_11-37-31