۱۳۹۷-۰۶-۰۵

کمیته آموزش سازمان برنامه و بودجه

گزارش تصویری از برگزاری جلسه کمیته آموزش سازمان برنامه و بودجه در محل انجمن تانیر مورخ ۹۷.۰۵.۲۸
۱۳۹۶-۰۹-۰۷

جلسه اعضا هیئت مدیره با رئیس محترم امور پیمانکاران و ریاست محترم نظام فنی و اجرایی

در روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۹/۰۴ جلسه ای فی ما بین اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی تانیر با جناب آقای دکتر شهیدی ریاست محترم نظام فنی و اجرایی […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

نشست با جناب آقای دکتر باستانی مورخ۹۶/۶/۹

نشست اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی تانیر با جناب آقای دکتر باستانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی