اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه در رابطه با رعایت ضوابط نظام فنی و اجرایی

قابل توجه اعضا محترم تانیر به استحضار می رساند بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی،وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی و طرح ها و پروژه های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می باشد. برای دیدن متن

ادامه مطلب