نمایش بر اساس برچسب: مراسم ها

۰۳ تیر

اطلاعیه مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۹۶/۰۴/۱۵

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیروی خراسان رضوی بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند مجمع عمومی عادی نوبت دوم راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۰۴/۹۶ در محل سالن اجتماعات بیمه کارآفرین واقع در بلوار فردوسی، مقابل

ادامه مطلب