۱۳۹۷-۱۰-۲۲

حضرت زینب (س)

هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.
۱۳۹۷-۱۰-۱۶

امام رضا (ع)

از اخلاق پیامبران ، نظافت و پاکیزگی است.
۱۳۹۷-۱۰-۰۱

امام زمان (عج)

دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند،ما نیز همان چیز را اراده می کنیم.
۱۳۹۷-۰۸-۱۲

امام حسن مجتبی (ع)

عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد خیانت نمی کند.
۱۳۹۷-۰۷-۰۷

امام حسن عسگری (ع)

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
۱۳۹۷-۰۶-۳۱

امام سجاد (ع)

خوشنودی از پیشامد های ناخوشایند ، بلندترین  درجه یقین است.
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

امام حسین (ع)

عاجز ترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

امام زمان (عج)

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت میشوی و اگر طلب کنی میابی.
۱۳۹۷-۰۶-۱۰

امام حسن مجتبی (ع)

هرکه به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد آرزو نمی کند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده باشد قرار گیرد.