نمایش بر اساس برچسب: سازمان مدیریت

۰۷ آذر

جلسه اعضا هیئت مدیره با رئیس محترم امور پیمانکاران و ریاست محترم نظام فنی و اجرایی

در روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۹/۰۴ جلسه ای فی ما بین اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی تانیر با جناب آقای دکتر شهیدی ریاست محترم نظام فنی و اجرایی و جناب آقای مهندس غنی آبادی رئیس امور پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی در محل این سازمان تشکیل گردید . موارد مطرح شده از طرف هیئت

ادامه مطلب