۱۳۹۶-۰۹-۰۷

جلسه اعضا هیئت مدیره با رئیس محترم امور پیمانکاران و ریاست محترم نظام فنی و اجرایی

در روز دوشنبه مورخ۹۶/۰۹/۰۴ جلسه ای فی ما بین اعضا هیئت مدیره انجمن صنفی تانیر با جناب آقای دکتر شهیدی ریاست محترم نظام فنی و اجرایی […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۴

اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

به موجب این اطلاعیه کلیه بخشنامه ها و فهارس بهای منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق پایگاه اینترنتی به آدرس WWW.Nezamfanni.ir  قابل دسترسی […]