نمایش بر اساس برچسب: سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۰۵ شهریور

مکاتبه در رابطه با مشکلات پیمانکاران

باتوجه به جلسه مورخ ۹۷.۰۵.۲۲در محلسازمان مدیریت و برنامه ریزی  در خصوص مشکلات پیمانکاران انجمن تانیر پیشنهاد اتی  را به منظور برون رفت از مشکلات ارائه کرده است، جهت دانلود متن کامل نامه اینجا را کلیک کنید.

ادامه مطلب
۰۹ مرداد

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ ۹۷/۰۵/۰۶ در رابطه با رشد منطقی ظرفیت شرکت های پیمانکاری و انطباق حداقل شرایط اختصاصی با شاخص های تعدیل برای دانلود متن کامل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.

ادامه مطلب
صفحه 1 از 212