احداث نیروگاه خورشیدی

قابل توجه اعضاء محترم انجمن صنفی کارفرمایی  تانیر به اطلاع می رساند شرکت تعاونی تانیرجهت احداث نیروگاه خورشیدی سرمایه گذار می پذیرد، درصورت تمایل به مشارکت مراتب را کتباً حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۹/۲۰ به دبیرخانه انجمن اعلام فرمایید.

ادامه مطلب