نشست با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی

نشست اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ در این جلسه موارد زیر مطرح شد: عدم وحدت رویه در شعبات سازمان تامین اجتماعی عدم اجرای بخشنامه ۵/۱۴ افزایش حجم پرونده های کمیسیون ها و اتلاف وقت پیمانکاران اطلاع رسانی از طریق آموزش های مستمر توسط سازمان تامین

ادامه مطلب