۱۳۹۷-۰۵-۲۵

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ برای دانلود متن کامل بخشنامهاینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۱۶

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ برای دانلود متن کامل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۰۹

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ ۹۷/۰۵/۰۶ در رابطه با رشد منطقی ظرفیت شرکت های پیمانکاری و انطباق حداقل شرایط اختصاصی با شاخص های تعدیل […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۳

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورخ۹۷.۰۲.۰۵ برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۲-۱۰

آگهی فراخوان عمومی شناسایی مناقصه گران شرکت توزیع نیروی برق مشهد

قابل توجه اعضا محترم تانیر آگهی فراخوان عمومی شناسایی مناقصه گران شرکت توزیع نیروی برق مشهد برای دانلود آگهی اینجا را کلیک کنید.    
۱۳۹۷-۰۲-۰۵

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۷

قابل توجه اعضا محترم تانیر بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۷ برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۷-۰۱-۱۹

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص انتشار بخشنامه ها و نشریات برای دانلود بخشنامه اینجا را کلیک کنید.
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تهاتر مالیاتی پیمانکاران و مشاوران دانلود متن کامل بخشنامه
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

به استناد آئین نامه استانداردهای اجرایی،طرح های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور بدینوسیله […]