۱۳۹۶-۱۱-۰۹

در گذشت مدیر عامل محترم شرکت آذرنگ پرتو طوس

  با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس پورکاظمی مدیر عامل محترم شرکت آذرنگ پرتو طوس را به اطلاع اعضاء محترم تانیر میرسانیم.