نمایش بر اساس ماه: بهمن ۱۳۹۶

۳۰ دی

حضرت زهرا (س)

هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه و برای خدا انجام دهد،خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.

ادامه مطلب
۲۳ دی

امام محمد باقر(ع)

سه چیز از خصلت های نیک دنیا و آخرت است: از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی،به کسی که از تو بریده است بپیوندی و هنگامی که با تو به نادانی رفتار میشود بردباری کنی.

ادامه مطلب