سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی

مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی

     

با سلام

احتراماً ، اینجانب            مدیر عامل شرکت                  متعهد می شوم تا پایان اعتبار گواهینامه صلاحیت چهار ساله ، هیچگونه تغییراتی در ترکیب هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نداشته باشم در غیر اینصورت برابر مقررات رفتار شود.

                         

                                                  

             مهر شرکت و امضاء مجاز

لینک دانلود فایل تعهد نامه فوق