نشست با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی

نشست اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تانیر با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی مورخ ۹۶/۰۶/۰۴

site

در این جلسه موارد زیر مطرح شد:

  • عدم وحدت رویه در شعبات سازمان تامین اجتماعی
  • عدم اجرای بخشنامه ۵/۱۴
  • افزایش حجم پرونده های کمیسیون ها و اتلاف وقت پیمانکاران
  • اطلاع رسانی از طریق آموزش های مستمر توسط سازمان تامین اجتماعی
  • عدم پرداخت بیمه بیکاری علی الرغم دریافت آن از کارفرما به دلیل موقت بودن پروژه ها
  • مشکل بیمه اشتغال خانم ها در لیست بیمه پروژه ها
  • پیشنهاد ایجاد کارگروه برای پیگیری و رفع مشکلات پیمانکاران در سازمان تامین اجتماعی از طرف انجمن بیان شد

در پایان ضمن توضیحاتی توسط آقای مهندس نظام مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی، مقرر شد پیگیری های لازم توسط انجمن صورت پذیرد.