سمینار ملی مدیریت هوشمند ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

سمینار ملی تخصصی مدیریت هوشمند ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های پاک و مولدها مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار میگردد.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام فایل های زیر را دانلود نمایید.

پروپزال سمینار

طرح پیشنهادی اسپانسری