۱۳۹۷-۱۲-۲۶

امام علی (ع)

ظلم قدم هارا می لغزاند،نعمت ها را سلب می کند و امتها را به هلاکت می کشاند.
۱۳۹۷-۱۲-۰۴

امام هادی (ع)

دنیا همانند بازاری است که عده ای در آن برای آخرت سود می برند و عده ای دیگر ضرر و خسارت متحمل می شوند.
۱۳۹۷-۱۱-۲۷

امام سجاد (ع)

از دروغ کوچک و بزرگ در هر جدی و شوخی بپرهیزید،زیرا کسی که دروغ کوچک گوید به دروغ بزرگ نیز جرات پیدا کند.
۱۳۹۷-۱۱-۱۳

حضرت زهرا (س)

بهترین شما کسی است که با مردم نرم تر  و مهربان تر باشد و ارزشمند ترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده باشند.
۱۳۹۷-۱۱-۰۲

امام محمد باقر (ع)

دانشمدی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است.
۱۳۹۷-۱۰-۲۲

حضرت زینب (س)

هرکس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید.
۱۳۹۷-۱۰-۱۶

امام رضا (ع)

از اخلاق پیامبران ، نظافت و پاکیزگی است.
۱۳۹۷-۱۰-۰۱

امام زمان (عج)

دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست پس هرگاه او چیزی را اراده کند،ما نیز همان چیز را اراده می کنیم.
۱۳۹۷-۰۸-۱۲

امام حسن مجتبی (ع)

عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد خیانت نمی کند.
۱۳۹۷-۰۷-۰۷

امام حسن عسگری (ع)

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
۱۳۹۷-۰۶-۳۱

امام سجاد (ع)

خوشنودی از پیشامد های ناخوشایند ، بلندترین  درجه یقین است.
۱۳۹۷-۰۶-۲۴

امام حسین (ع)

عاجز ترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
۱۳۹۷-۰۶-۱۸

امام زمان (عج)

اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت میشوی و اگر طلب کنی میابی.
۱۳۹۷-۰۶-۱۰

امام حسن مجتبی (ع)

هرکه به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد آرزو نمی کند در وضعی جز آنچه خدا برایش برگزیده باشد قرار گیرد.
۱۳۹۷-۰۶-۰۳

امام علی (ع)

نفوس خویش را به ترک عادت ها رام کنید.
۱۳۹۷-۰۵-۲۰

امام حسین (ع)

چیزی که از ارزشتان  بکاهد بر زبان جاری نکنید.
۱۳۹۷-۰۵-۰۶

امام هادی (ع)

کسى که به تو امید بسته است ناامیدش مگردان ، وگرنه مورد غضب خداوند قرار خواهى گرفت .
۱۳۹۷-۰۴-۳۱

امام رضا(ع)

هرکس اندوه و مشکلی را از مومنی را بر طرف نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش بر طرف سازد.
۱۳۹۷-۰۴-۲۳

امام حسین (ع)

رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند.
۱۳۹۷-۰۴-۱۹

امام صادق (ع)

بهشت را جستجو نمودم ،پس آن را در بخشودگی و جوانمردی یافتم. شهادت امام صادق(ع) تسلیت باد.