مشاوران انجمن

مشاور بیمه:

شرکت بیمه کامیاران 

مدیریت: آقای آزموده

تلفن تماس: ۳۸۴۷۹۳۴۲-۰۵۱

مشاور حقوقی

آقای دکتر احمدی

مشاور مالیاتی و امور اداری

شرکت محاسبه اندیشان(ماد)

مدیریت: آقای کبوتری

تلفن تماس:۳۷۵۲۰۸۱۹-۰۵۱