اعضای هیئت مدیره

آقای مهندس اصغر نصرآبادی
آقای مهندس اصغر نصرآبادی

سمت اجرایی: رئیس هیئت مدیره و دبیر کمیته استاندارد و نوآوری

مدت فعالیت در انجمن: 3 سال

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • قائم مقام مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرو نیرو توس
 • رئیس اداره بهره برداری شبکه جنوب خراسان
 • مدیر امور پستهای شرکت نفت
 • مجری طرح پست های شرکت برق خراسان
 • معاون برنامه ریزی شرکت مهام شرق/li>
آقای مهندس بیژن شکوهی مقدم
آقای مهندس بیژن شکوهی مقدم

سمت اجرایی: نائب رئیس هیئت مدیره و دبیر کمیته پست و تولید

مدت فعالیت در انجمن: 4 سال

مدرک تحصیلی: لیسانس برق و قدرت

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • رئیس هیئت مدیره و مدی عامل شرکت الکتروسازه
 • مجری خطوط عضو هیئت مدیره سرپرست شرکت و رئیس هیئت مدیره شرکت اتانیر ۱۱ سال
 • مدیر اجرای خطوط ایرانشهر - جکیگور و ایرانشهر - کهنوج ۲ سال
 • مجری پست های فشار قوی در شرکت برق خراسان و اتانیر ۹ سال
آقای مهندس محمد کاظم ذبیحی
آقای مهندس محمد کاظم ذبیحی

سمت اجرایی: دبیر انجمن و دبیر کمیته حقوقی

مدت فعالیت در انجمن: ۱۰ سال

مدرک تحصیلی: کارشناس برق

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک ۶ سال
 • رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تانی ۳ سال
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تانی ۶ سال
 • مدیر عامل شرکت ایران شرق الکترو ۲۰ سال
آقای مهندس رحیم قاسمی بردر
آقای مهندس رحیم قاسمی بردر

سمت اجرایی: خزانه دار و دبیر کمیته توزیع نیرو

مدت فعالیت در انجمن: ۱۳ سال

مدرک تحصیلی: لیسانس برق

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • مدیر عامل شرکت بهبین توس
 • مدیر عامل شرکت تعاونی تانیر
آقای مهندس مجید اسماعیلی
آقای مهندس مجید اسماعیلی

سمت اجرایی: عضو هیئت مدیره و دبیر کمیته آموزش

مدت فعالیت در انجمن: ۴ سال

مدرک تحصیلی: لیسانس برق

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • مدیریت اجرای پروژه های شبکه های توزیع و فوق توزیع در زمینه های احدث تعمیر و نگهداری
آقای مهندس جلیل قوامی
آقای مهندس جلیل قوامی

سمت اجرایی: عضو هیئت مدیره و دبیر کمیته رفاهی

مدت فعالیت در انجمن: ۱سال

مدرک تحصیلی: لیسانس برق و قدرت

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • مدیر عامل شرکت برق افزار خاوران
 • مدیر عامل شرکت روان اختر خراسان تا سال ۸۹
 • انجام پروژه هایی در زمینه توزیع و احداث پست های زمینی و هوایی پروژه های روشنایی
آقای مهندس بهنام زنگنه
آقای مهندس بهنام زنگنه

سمت اجرایی: عضو هیئت مدیره و نماینده اعضای شهرستان ها و دبیر کمیته اطلاعات و ارتباطات

مدت فعالیت در انجمن: ۱سال

مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر و کارشناس حقوق

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • مدیر عامل اطلس ارتباط تربت ، پرتو افشان ایرسا
 • دبیر انجمن علمی کامپیوتر و رباتیک دانشگاه آزاد تربت ۳ سال
 • مشاور فرماندار و شورای شهر تربت ۴ سال
آقای مهندس احمد رضا صفار طبسی
آقای مهندس احمد رضا صفار طبسی

سمت اجرایی در انجمن: عضو هیئت مدیره و دبیر کمیته پست و تولید

مدت فعالیت در انجمن: ۹سال

مدرک تحصیلی: لیسانس برق - قدرت و کارشناس ارشد MBA

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • مدیر عامل شرکت اطلس افروز ۱۰ سال
آقای مهندس جواد سلیمی
آقای مهندس جواد سلیمی

سمت اجرایی: عضو علی البدل هیئت مدیره

مدت فعالیت در انجمن: ۳ سال

مدرک تحصیلی:

سوابق اجرایی و مدیریتی: فوق لیسانس برق و قدرت

 • مدیر عامل شرکت سلیم نیرو
 • رئیس هیئت مدیره تعاونی تانیر ۳ سال
آقای مهندس احمد فروردین
آقای مهندس احمد فروردین

سمت اجرایی: عضو علی البدل دوم هیئت مدیره

مدت فعالیت در انجمن: ۱۳ سال

مدرک تحصیلی: لیسانس مکانیک و فوق تخصصی مکانیک ماشین از کشور لهستان

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • سرپرست تراشکاری و قالب سازی ایران خودرو سال ۵۵
 • مدیر تولید شرکت لایتیران
 • مدیر عامل شرکت تجهیز نیرو
 • مدیر عامل شرکت تجهیز دکل توس
آقای مهندس انوش رکنی
آقای مهندس انوش رکنی

سمت اجرایی: بازرس اصلی انجمن

مدت فعالیت در انجمن: ۱ سال

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق و قدرت

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • موسس شرکت خاوران نیرو نصر
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت خاوران نیرو نصر
سرکار خانم کاترین کندری
سرکار خانم کاترین کندری

سمت اجرایی: عضو علی البدل بازرس انجمن

مدت فعالیت در انجمن: 2 سال

مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق قضایی

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و بازرگانی ستاره دانش نوین الکترونیک زاهدان به مدت 10سال
 • عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و بازرگانی بهین تراشه نوین الکترونیک توس به مدت 7 سال