انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال نیرو (تانیر) بازدیدکننده محترم جهت ارتباط با دبیرخانه انجمن از فرم تماس نیز می توانید استفاده نمایید:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: