بخشنامه تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

جهت اطلاع از بخشنامه تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت های پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران فایل زیر را دانلود نمایید.

فایل پی دی اف بخشنامه