اطلاعیه استانداری جهت رتبه بندی پیمانکاران شخص حقیقی

جهت مشا هده بخشنامه استانداری جهت تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی لینک زیر را دانلود کنید .

لینک دانلود