گزارش سمینار اتوماسیون صنعتی

گزارشی از برگزاری سمینار علمی تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی
” سمینار تخصصی اصول طراحی سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی مبتنی بر PLC و DCS” درتاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ توسط دپارتمان آموزش پارت کنترل و با همکاری انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی،ونیز با حمایت های انجمن کارفرمایی تانیر و سندیکای صنعت برق شاخه خراسان برگزار شد.

هدف از برگزاری این سمینار توانمندسازی مدیران و مهندسان جهت طراحی سیستم های کنترل جهت ارتقای کیفی پروژه ها و بهبود روند تعریف پروژه و همچنین توانمندسازی مدیران فنی و مهندسان صنعت خصوصا شرکت های مهندسی مشاور در راستای طراحی سیستم های کنترل، یافتن چالش‌های این حوزه و تنظیم راهبردهایی بود که در نهایت به بهبود شاخص‌های کیفیت اجرای پروژه ها ختم شود.

در بخش ابتدایی پس از خوش آمدگویی به میهمانان سمینار توسط مهندس سید محمد حسین میرزایی (معاونت دپارتمان آموزش شرکت ) ومعرفی مختصری از ضرورت بحث ، از آقای دکتر بهنام جهت ایراد مطالب دعوت نموده و مشاور ارشد شرکت شروع به ارائه مباحث نمودند ، ایشان با معرفی سیستم های کنترل مبتنی بر PLC و DCS و به تفاوت های اصلی آنها پرداختند . ودر ادامه ، با طرح هفت سوال اساسی شاخص های عملیاتی را برای انتخاب نوع سیستم کنترل مطرح کردند.

این سمینار پس از طرح پرسش و پاسخ حضار، در ساعت ۱۲:۰۰ به پایان رسید.