کارگاه حقوق قراردادهای پیمانکاری

فراخوان کارگاه آموزشی حقوق قراردادهای پیمانکاری مورخ

amoozesh1

۹۵/۰۶/۱۸

اساتید دوره: دکتر همایونی و مهندس کریمیان

مکان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

هزینه دوره: ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال و ۴۰ درصد یارانه آموزشی ویژه اعضاء انجمن ها

با ارائه مدارک معتبر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و موسسه مطالعات بین المللی انرژی

جامعه هدف: شرکت های پیمانکاری با گرایش های مختلف، مهندسین مشاور، مدیران حقوقی و قرارداد ها، کارشناسان رسمی دادگستری

برای ثبت نام در دوره فرم زیر را پس از تکمیل به دفتر انجمن ارسال فرمایید.

جهت واریز وجه شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۴۶۳۵۸۱۰۹۹ و شماره حساب ۴۴۰۰۸۰۰۰۴۰۰۳ بانک مسکن بنام انجمن صنفی تانیر می باشد.