دوره آموزشی مدیریت دعاوی قراردادهای پیمانکاری

 
قابل توجه اعضاء محترم تانیر
دوره آموزشی مدیریت دعاوی قراردادهای پیمانکاری
%۱۰ تخفیف ویژه اعضاء انجمن ها و دانشجویان عزیز